Vítejte na stránkách airplanephoto.net.

Tato doména mi nabízí větší možnosti a tak je možné či spíše pravděpodobné, že v budoucnu vám budu moci nabídnout víc jak omezený výběr fotografií.

Většina doprovodných textů bude pouze v češtině - není dost času na překlady a navíc angličtinou nějak zvlášť nevládnu a pořád někoho obtěžovat o správný překlad ...

Welcome to my webpages www.airplanetphoto.net !

This domain provides more space and gives me more opportunities for posting. In the near future, I hope to post wider range of pictures taken by me.

Most of the texts or descriptions to go with my pictures will be posted in Czech. I am sorry but I do not have enough time for translations and since my English is not particularly good, I prefer not to bother other people with requests for translations.

To by bylo na úvod a teď mi dovolte, abych se představil.

This is enough for starts and now let me introduce myself.

Jméno / Name :                                      Jirka Látal
Rok narození / Year of birth :                    1964
Záliby :                                                  Letadla, modely a vše kolem toho
Hobbies:                                                 airplanes, kits, and all that is related to them
           

Tohle jsem já teď ...
This is me now ...

A dřív ...
And before...Celkem 196 seskoků, po posledním následovala sádra na 4 měsíce a se sportem byl konec.
I did 196 parachute jumps in total. After the last one my leg went to plaster for four months and that was the end with this sport.